geodetic control

geodetic control
geodezinis pagrindas statusas Aprobuotas sritis geodezija apibrėžtis Geodezinių tinklų, jų koordinačių ir aukščių visuma. atitikmenys: angl. geodetic base; geodetic control; geodetic position vok. geodätische Grundlage, f; Geodätische Referenz- und Kontrollpunkte rus. геодезическая опорная сеть; геодезическая основа; геодезическое обоснование pranc. base géodésique; canevas d' ensemble ryšiai: sinonimas – geodezinė atrama šaltinis Lietuvos Respublikos geodezijos ir kartografijos įstatymas (Žin., 2001, Nr. 62-2226)

Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas). 2015.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • geodetic control point — geodezinio pagrindo punktas statusas Aprobuotas sritis geodezija apibrėžtis Žemės paviršiuje įtvirtintas ir geodeziniais matavimais susietas geodezinio tinklo taškas. nuoroda http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc l?p id=444488&p… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • national geodetic control — valstybinis geodezinis pagrindas statusas Aprobuotas sritis geodezija apibrėžtis Valstybinių geodezinių tinklų, jų koordinačių ir aukščių visuma. atitikmenys: angl. national geodetic control; state geodetic base; state geodetic control vok.… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • state geodetic control — valstybinis geodezinis pagrindas statusas Aprobuotas sritis geodezija apibrėžtis Valstybinių geodezinių tinklų, jų koordinačių ir aukščių visuma. atitikmenys: angl. national geodetic control; state geodetic base; state geodetic control vok.… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • database of the geodetic control — geodezinio pagrindo duomenų bazė statusas Aprobuotas sritis geodezija apibrėžtis Georeferencinių duomenų bazės posistemis, susidedantis iš geoido, geodezinio pagrindo geometrinių ir atributinių (tekstinių) duomenų susisteminto ir metodiškai… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • geodetic base — geodezinis pagrindas statusas Aprobuotas sritis geodezija apibrėžtis Geodezinių tinklų, jų koordinačių ir aukščių visuma. atitikmenys: angl. geodetic base; geodetic control; geodetic position vok. geodätische Grundlage, f; Geodätische Referenz… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • geodetic position — geodezinis pagrindas statusas Aprobuotas sritis geodezija apibrėžtis Geodezinių tinklų, jų koordinačių ir aukščių visuma. atitikmenys: angl. geodetic base; geodetic control; geodetic position vok. geodätische Grundlage, f; Geodätische Referenz… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • control point — Aerial Photogrammetry. a point located on the ground by precise surveying that when identified on aerial photographs provides the control necessary for producing a photomap. [1925 30] * * * control point, 1. a point or feature used for purposes… …   Useful english dictionary

  • Geodetic — can have several meanings: * In structures, the formation of a rigid structure by use of multiple spiral bands in opposite directions to form a tubular basket like structure. This has been employed in battleships to create high masts for fire… …   Wikipedia

  • geodetic network — geodezinis tinklas statusas Aprobuotas sritis geodezija apibrėžtis Žemės paviršiuje įtvirtintų ir geodeziniais matavimais susietų geodezinių ženklų visuma. Pagal nustatomus parametrus skirstomas į valstybinį globalinės padėties nustatymo sistemos …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • geodetic point — geodezinis punktas statusas Aprobuotas sritis geodezija apibrėžtis Geodezinis ženklas ir jo apsaugos zona. atitikmenys: angl. geodetic point; ground control point; сontrol point vok. geodätischer Punkt, m rus. геодезический пункт; опознак;… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”